KEHOP-5.3.1-17-2017-00018 azonosító számú pályázat

„Új fogyasztói hőközponti blokkok telepítése és a városi hőfogadó korszerűsítése az oroszlányi távhőrendszerben”

KEHOP-5.3.1-17-2017-00018 azonosító számú pályázat

Társaságunk 2017. december 14-én pályázatot nyújtott be a KEHOP konstrukció keretében „Új fogyasztói hőközponti blokkok telepítése és a városi hőfogadó korszerűsítése az oroszlányi távhőrendszerben” pályázati lehetőségre, melyről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága meghozta a támogatási döntést 2018. február 6-án.

A támogatási szerződés 2018. március 8-án, majd annak 1. számú módosítása 2018. március 26-án hatályba lépett.

A Szerződés tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása

A projekt összköltsége 114.505.560 Ft, melyből a támogatás 57.252.780 Ft.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016.07.13.