KEHOP-5.3.1-17-2017-00018. azonosítószámú pályázat

„Új fogyasztói hőközponti blokkok telepítése és a városi hőfogadó korszerűsítése az oroszlányi távhőrendszerben”

KEHOP-5.3.1-17-2017-00018 azonosító számú pályázat

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (Kedvezményezett) 2017. december 14-én pályázatot nyújtott be a KEHOP konstrukció keretében KEHOP-5.3.1-17-2017-00018 „Új fogyasztói hőközponti blokkok telepítése és a városi hőfogadó korszerűsítése az oroszlányi távhőrendszerben”pályázati lehetőségre, melyről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága meghozta a támogatási döntést 2018. február 6-án.

A támogatási szerződés 2018. március 8-án, majd annak 1. számú módosítása 2018. március 26-án hatályba lépett.

A Szerződés tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból visszanem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A projekt összköltsége 114.505.560 Ft, melyből a támogatás összege: 57.252.780 Ft. (50%-os intenzitás)

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016.07.13.

A projekt befejezési dátuma: 2018.07.12.