KEOP-5.4.0/12-2015-0004 azonosító számú pályázat

„Távhőellátó rendszer korszerűsítése Oroszlány”

KEOP-5.4.0/12-2015-0004

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. április 16-án pályázati felhívást tett közzé a Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Távhő szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című pályázati konstrukcióra.02

Jelen pályázat a távhőszolgáltatók energia-takarékossági, hatékonyság növelési, illetve e projektek megújuló energiaforrásokkal történő kombinálására irányuló megkezdett és műszakilag befejezett beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatás formájában járul hozzá.

A távhőellátás presztízsének megőrzése és a távhő piaci pozíciójának erősítése megköveteli a távhőszolgáltatóktól az ellátási színvonal emelését, a gazdaságosság javítását biztosító folyamatos műszaki fejlesztést, valamint a meglévő berendezéseknek és eszközöknek a kor követelményei szerinti cseréjét. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. élt a kínálkozó lehetőséggel és a nevezett pályázaton való indulás mellett döntött.

Társaságunk benyújtotta a pályázati dokumentációt, mely megfelelt a kiírás rendkívül szigorú és összetett formai és tartalmi kritériumainak.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program „Távhőellátó rendszer korszerűsítése Oroszlány” KEOP-5.4.0/12-2015-0004 jelű pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának vezetője 185 818 080 Ft összegben, 2015. július 6-án támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésére 2015. szeptember 24-én került sor.

A projektzárás időpontja 2015. október 30.

A projekt fenntartási időszakának kezdete: 2016. április 21, a projekt fenntartási időszak vége pedig 2021. április 21.