MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.

Fogyasztóvédelem

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/C. § (4) bekezdése és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9) bekezdés f)-g)-h) pontok előírásainak megfelelő információ:

A szolgáltató a felhasználók érdekei maradéktalan érvényre juttatása érdekében fogyasztóvédelmi referenst alkalmaz. A referens feladata a társaság tevékenységének fogyasztóvédelmi szempontból való figyelemmel kísérése, kapcsolat a fogyasztóvédelmi hatósággal, és egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. a távhőszolgáltatásról szóló törvényben, valamint a kormányrendeletben foglalt szabályok szerint együttműködik az országos és helyi fogyasztóvédelmi szervekkel és fogyasztói érdekképviseletekkel.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a következőkben felsorolt társadalmi érdekképviseletek és Fogyasztóvédelmi hatóságok megkeresése előtt fordulhatnak Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájához az alábbi elérhetőségeken:

  1. Távhőszolgáltatással kapcsolatos műszaki ügyintézés: az MVM OTSZ Zrt. székháza, diszpécseri iroda Tel: 34/361-171
  2. Számlázással, díjfizetéssel, hátralékkezeléssel kapcsolatos ügyintézés: az MVM OTSZ Zrt. székháza, az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben működtetett ügyfélszolgálati iroda.
  3. Postai vagy elektronikus úton eljuttatott levélben (levelezési cím: 2840 Oroszlány Bánki Donát utca 2. Pf.2. ugyfelszolgalat@mvmosz.hu )

Tájékoztatjuk, hogy panasz esetén a következő szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
(34) 513-010
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
(34) 309-303
fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

Bíróság: valamennyi ügyben.
Tatabányai Járásbíróság
2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének meghatározott adatai

Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálat
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88
Telefon: +36 1 459 7740
Fax: +36 1 459 7739
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu

 U 047 Fogyasztói panaszügyek intézése 2015 01 01