MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.

Hőközpontok szétválasztása II. ütem KEOP-5.4.0

2010. októberében befejeződött a KEOP-5.4.0. pályázati program keretében Oroszlányban a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának II. üteme.

Négy évvel ezelőtt még 18 nagy szolgáltatói hőközpont biztosította egyszerre több társasház fűtését és melegvíz szolgáltatását.

Ma már ezek helyett több mint száz kisebb egység működik a tömbépületekben és az érintett lakásokban.

A szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának előkészítése, tervezése 2006-ban kezdődött.

A kivitelezések I. ütemére 2007-ben került sor. A negyedmilliárdos felújítás során 45 épület kapott saját hőközpontot. A szolgáltató akkor mintegy 101 millió forintos EU-s és állami támogatást nyert a megvalósításhoz.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. idén tavasszal közel 175 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós és állami támogatást nyert a hőközpontok szétválasztásának II. üteméhez, melynek nettó teljes költsége 351 millió forint volt.
A nyár folyamán a közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott 2 kivitelező elvégezte a munkákat és 2010. szeptember 15-16-án az érintett területeken rendben lezajlottak a próbafűtések.
A korszerűsítéssel érintett épületekben néhány kisebb beszabályozási hibától eltekintve azóta is rendben folyik a melegvíz és távhő szolgáltatás.
E mostani közel 800 lakást érintő fejlesztés során 43 darab új, fogyasztói hőközpont és 23 darab lakásfűtő készülék kezdte meg működését. A szolgáltatás ezzel jobban igazodik a lakosság igényeihez, energiatakarékosabbá s ezzel olcsóbbá válik, hiszen a fogyasztói szokásoktól függően eltérő mértékben, de mégis észrevehetően csökkenhetnek a lakók költségei.
Az sem mellékes, hogy az új berendezések környezetkímélőbbek korábbi robusztus társaiknál.

A munkák befejezése után a kivitelezéssel érintett közterületek, zöldfelületek, játszóterek, járda és útszakaszok helyreállítása maradéktalanul megtörtént, azokat az önkormányzat visszavette a kivitelezőtől.

Büszkék vagyunk ara, hogy Oroszlányban az elsők között valósult meg a szolgátlatói hőközpontok teljeskörű szétválasztása, és reméljük az Oroszlányi Szolgáltató valamennyi érintett ügyfele megelégedéssel veszi igénybe a korszerűsített távfűtő rendszer által nyújtott szolgáltatásokat.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében meghirdetett Környezet-és Energia Operatív Program KEOP-2009-5.4.0., a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése”

című pályázati konstrukció keretében, 174.791.756 Ft vissza nem térítendő európai uniós és hazai támogatást nyert az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

A lakosságot széles körben érintő energetikai fejlesztés támogatása 85%-ban európai uniós, 15%-ban-a hazai költségvetésből származik.
A „Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása az oroszlányi távhőrendszerben” című fejlesztési projekt támogatási szerződését 2010. június elején írta alá az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (mint a Kedvezményezett projektgazda) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget Közreműködő Szervezete, az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A beruházás során a városban található, és a 2007-es KIOP pályázati projekt keretében szétválasztásra még nem került szolgáltatói hőközpontok kerülnek szétválasztásra és kiváltásra 7 távhőszolgáltatási körzetben.

A kivitelezési munkák keretében 66 új fogyasztói hőközpont kialakítására kerül sor, melyek közül 23 darab ú.n. lakásfűtő készülék, ami az Oroszlányban található, távfűtési rendszerbe kapcsolt családi házak energetikai szempontból kedvezőbb fűtés és használati melegvíz ellátását teszi lehetővé.
Az új kompakt hőközpontokon túl 1200 nyvfm hosszúságban előre szigetelt, korszerű távfűtési vezeték kerül kiépítésre az elavult vezetékszakaszok kiváltására.

A tevékenységekre vonatkozó közbeszerzési eljárások már lezajlottak és a nyertes kivitelezők június második felében már meg is kezdték a munkálatokat.
A fűtési és használati melegvíz rendszerek végső kivitelezési határideje 2010. szeptember 15., a kapcsolódó szakipari és egyéb helyreállítási munkákat pedig 2010. október 15-ig el kell végeznie a vállalkozóknak, hogy az ősszel induló új távfűtési szezonban, az érintett hőkörzetek fogyasztói már élvezhessék a korszerű és energiatakarékos fogyasztói hőközpontok nyújtotta előnyöket.
A közel 800 lakást érintő fejlesztés megvalósításával a lakóközösségek önálló hőközponttal fognak rendelkezni, melynek következtében jelentősen emelkedik a szolgáltatás színvonala, és a fogyasztói szokásoktól függően eltérő mértékben, de észrevehetően csökkenhetnek a fogyasztók költségei is.
A beruházás legjelentősebb, legkedvezőbb környezeti hatása a hőveszteségek csökkentésével jelentkező energia-megtakarításból adódó emisszió-csökkenés. Ebből fakadóan a projekt megvalósításával a – fogyasztók által realizálható előnyökön túl – 10 321 GJ/év mennyiséggel csökken a hőfelhasználás, ami nemzetgazdasági szinten 1001 tonna/év mennyiséggel csökkenti az ÜHG (elsősorban CO2) kibocsátás.

A projekt befejezése után a város hőközpontjainak több mint 80%-a, a legkorszerűbb eszközök alkalmazásával tudja biztosítani a teljes fogyasztói kör számára a szolgáltatás energetikailag kedvezőbb, azonos feltételek melletti igénybevételét.unios_projektek_unios_logo

 Támogatásra méltónak ítélték az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nek az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KEOP-2009-5.4.0  felhívásra benyújtott pályázatát, ami a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának II. ütemére vonatkozik, így Társaságunk 174.705.000 Ft-ot nyert a 350.000.000 Ft + ÁFA  összköltségű beruházásra.

A hőközpontok szétválasztásának II. üteme során a nyolc szolgáltatói hőkörzet szétválasztását követően az érintett 66 épület önálló hőközponttal fog rendelkezni. A beruházással érintett távfûtéses lakások száma közel 800 darab.

Mivel a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának I ütemének köszönhetően már 46 épület önálló fogyasztói hőközpontot kapott, a II. ütem megvalósulását követően Oroszlány azon kevés települések egyike lesz, ahol valamennyi távhővel ellátott épület saját fogyasztói hőközponttal fog rendelkezni.

A kivitelezés előkészületei megkezdődtek, jelenleg a közbeszerzési eljárások folynak, a munkálatok előreláthatólag a fűtési szezon végét követően kezdődnek, és az új fűtési szezon kezdetére be is fejeződnek.

A KEOP-2009-5.4.0. projekt keretében, a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának II. ütemében a fogyasztói hőközpontok és saját lakásfűtő készülékek kialakításával érintett épületek.

BD.99. Hőközponti körzet

SorszámHőközpont jeleCímLakásszám (db)
1Bánki Donát 12-16.99
2Bánki Donát 12/a.1

T1 Hőközponti körzet

SorszámHőközpont jeleCímLakásszám (db)
3Táncsics Mihály út 23-25.28
4Táncsics Mihály út 17.14
5Táncsics Mihály út 19-21.28
6Táncsics Mihály út 27-29.28

T4 Hőközponti körzet

SorszámHőközpont jeleCímLakásszám (db)
7Táncsics udvar 20-21.30
8Táncsics udvar 15-17.45
9Táncsics udvar 18-19.30
10Táncsics udvar 22-24.45
11Táncsics udvar 25-26.30
12Táncsics Mihály út 27.mentőállomás

T2 Hőközponti körzet

SorszámHőközpont jeleCímLakásszám (db)
13Táncsics Mihály út 9-11.28
14Táncsics Mihály út 3.14
15Táncsics Mihály út 5-7.28
16Táncsics Mihály út 13-15.28

IKV Hőközponti körzet

SorszámHőközpont jeleCímLakásszám (db)
17Általános iskolaIskola utca 29.iskola
18Általános iskolaIskola utca 5-9.36
19Általános iskolaIskola utca 11-13.24
20Általános iskolaIskola utca 17-21.36
21Hajléktalan szállóMátyás király utca 7.szálló
22Hajléktalan szállóMátyás király utca 5.6
23Hajléktalan szállóMátyás király utca 1-3.12

Gimnázium Hőközponti körzet

SorszámHőközpont jeleCímLakásszám (db)
24Kossuth Lajos u. 6-10.27
25Széchenyi István u. 42.családi ház
26Széchenyi István u. 48.családi ház
27Széchenyi István u. 50.családi ház
28Széchenyi István u. 52.családi ház
29Széchenyi István u. 54.családi ház
30Széchenyi István u. 56.családi ház
31Széchenyi István u. 58.családi ház
32Széchenyi István u. 64.családi ház
33Széchenyi István u. 66.családi ház

Takács I. Hőközponti körzet

SorszámHőközpont jeleCímLakásszám (db)
34“A” bokorTakács Imre u. 45.8
35“A” bokorTakács Imre u. 47/a.sarok-lakás
36“A” bokorTakács Imre u. 49-51.16
37“A” bokorTakács Imre u. 53.8
38“A” bokorTakács Imre u. 57.8
39“A” bokorTakács Imre u. 59.8
40“A” bokorTakács Imre u. 63.8
41“A” bokorTakács Imre u. 65-67.16
42“A” bokorTakács Imre u. 3.családi ház
43“A” bokorTakács Imre u. 5.családi ház

Takács I. Hőközponti körzet

SorszámHőközpont jeleCímLakásszám (db)
44“A” bokorTakács Imre u. 7.családi ház
45“A” bokorTakács Imre u. 11.családi ház
46“A” bokorTakács Imre u. 13.családi ház
47“B” bokorTakács Imre u. 19.8
48“B” bokorTakács Imre u. 23-25.16
49“B” bokorTakács Imre u. 27.8
50“B” bokorTakács Imre u. 31.8
51“B” bokorTakács Imre u. 33.8
52“B” bokorTakács Imre u. 37.8
53“B” bokorTakács Imre u. 37/a.foghíj*
54“B” bokorTakács Imre u. 39.8
55“B” bokorTakács Imre u. 41.8
 56“B” bokorTakács Imre u. 41/a.foghíj*
 57“B” bokorTakács Imre u. 43.8
 58“B” bokorTakács Imre u. 69.családi ház
 59“B” bokorTakács Imre u. 71.családi ház
 60“B” bokorTakács Imre u. 83.családi ház
 61“B” bokorTakács Imre u. 87.családi ház
 62“B” bokorTakács Imre u. 91.családi ház
 63“B” bokorTakács Imre u. 99.családi ház

Kollégium Hőközponti körzet

SorszámHőközpont jeleCímLakásszám (db)
64Asztalos János u. 7.családi ház
65Asztalos János u. 79családi ház

Távvezeték fektetés eredménye

Távvezeték fektetés szerződés

66 db hőközpont közbeszerzés eredménye

63 hőközpont szerződés

3 hőközpont szerződés

Ajánlati felhívás 66 db hőközpont beszerzésére.

Ajánlati felhívás távhővezeték fektetésre.