MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.

2005. évi XVIII. törvény 57/C § alapján a távhőszolgáltató területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások és pályázatok:

Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Szociális csoport

A szociális igazgatási csoportban a szociális rászorultságtól függő rendszeres és rendkívüli pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése történik.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes!
(1993. évi III. tv. 16. §)

  • Eljáró hatóság: Oroszlány Város Polgármestere, valamint Oroszlány Város Jegyzője
  • Eljáró hatóság illetékességi területe: Oroszlány város teljes közigazgatási területe
  • Postacím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  • Telefonszám: +36 (34) 361-444
  • Telefax szám: +36 (34) 361-182
  • E-mail cím: hivatal@oroszlany.hu

11/2016. (VI.5.) önkormányzati rendelet 11-2016 (VI.5).

Az államilag támogatott ZFR-CSH/2016 kódszámú, Otthon Melege Program „Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramjához kapcsolódó kiegészítő önkormányzati támogatás biztosításáról.

4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet  4_2015

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól

  • Rendszeres települési támogatásként lakásfenntartási támogatás
  • Adósságkezelési szolgáltatás
  • Rendkívüli települési támogatást