MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.

Intézhető ügyek

  • a felhasználók tájékoztatása a távhőszolgáltatás díjtételeiről, az elszámolás módjáról és a számlázási rendről,
  • a felhasználói, díjfizetői változások bejelentésével kapcsolatos feladatok,
  • a kiállított lakossági számlák tartalmának ismertetése, felülvizsgálata, esetleges korrigálása,
  • felvilágosítás a mellékvízmérők alapján történő elszámolásról, megállapodások megkötése, módosítása, esetleges téves elszámolás korrigálása,
  • tájékoztatás díjhátralékokról, az elmaradt díjak megfizetésének lehetőségeiről,
  • a szolgáltatást érintő általános kérdések és a tevékenységi körbe tartozó konkrét felhasználói, díjfizetői kérdések megválaszolása,
  • tájékoztatás a fogyasztóvédelmi érdekképviselet és a távhő törvényben megjelölt hatóság jogköreiről, feladatáról, a sérelem orvoslására biztosított lehetőségekről,
  • közüzemi számla befizetésének lehetősége.