MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.

Változások bejelentése

Ügyintézéseihez kérjük, hogy személyes okmányait (személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya) minden esetben hozza magával!

Felhasználó személyében bekövetkezett változások

Ha a távhőszolgáltatási díjat a felhasználók fizetik, díjfizetési kötelezettségük mindaddig fennáll, amíg a változást írásban be nem jelentik, amely egyben a közüzemi szerződés megszűnését is jelenti. A bejelentést – változást megalapozó szerződés bemutatásával – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, írásban kell megtenni. A bejelentést a régi és az új felhasználó is megteheti, annak tartalmaznia kell a változás időpontját is.

Haláleset

Haláleset miatt bekövetkező változás során a Hagyatéki végzés bemutatása szükséges.

Névváltozás

Névváltozás esetén a számlázás folyamatos marad, csak a számlafizető neve változik. Házasságkötés, illetve válás esetén a Házassági Anyakönyvi Kivonat bemutatása szükséges. Ebben az esetben is a bejelentést követő hónapban küldjük az új névre szóló számlát.

Levelezési cím változás

A módosítást a mindenkori számlatulajdonos kezdeményezheti személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában, vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@oszrt.hu), illetve levélben. Az új címre történő számla kibocsátása a következő havi számlázáskor érvényesül.

Fizetési mód változás

A fizetés módjának megváltoztatására a felhasználónak, díjfizetőnek bármikor lehetősége van.
A csekkes befizetésről banki csoportos megbízásra való áttérésnél ügyfeleinknek a számlavezető bankjánál megbízási szerződést kell kötnie. Az ehhez szükséges adatok egyrészt az ügyfélazonosító (kód), illetve a Távhő – mint jogosult – azonosítója: A11182081.

A számlavezető bank váltásakor szintén új megbízást kell kötnie leendő bankjával.
A csoportos beszedésről csekkes fizetésre való áttérésnél törlésre kerül a banki megbízási szerződés.
Mindhárom esetben tanácsoljuk, hogy Ügyfélszolgálatunkon is jelezzék a változás tényét.