MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.

Hátralékkezelés

Hátralék rendezésének lehetőségei

A tőketartozás és a tárgyhavi számla összege a számla alján található egyenlegközlőben minden hónapban feltüntetésre kerül. A hátralék rendezésére lehetősége van közvetlen utalással, illetve postai úton vagy személyesen, Ügyfélszolgálatunkon.

Társaságunknál alkalmazott hátralékkezelés folyamata

Fizetési felszólítás küldése

Az adósoknak a hátralék megfizetésére a fizetési határidőt követő 8 napos türelmi idő letelte után fizetési felszólítást küldünk ki.

Tartozásrendezés és/vagy részletfizetési megállapodást kötése

A részletfizetési megállapodás megkötésére „Méltányossági Ügyek Intézésének Szabályzata” szerint van lehetőség. A megállapodások teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérjük. Egy részlet vagy havi díj megfizetésének elmaradása esetén az adós részére felszólítást küldünk, kilátásba helyezve a megállapodás felbontását. Ha teljesítés nem történik, a megállapodást felbontjuk és erről az adóst tértivevényesen levélben értesítjük. A megállapodás felbontása esetén, intézkedünk a hátralék átadásáról a behajtó cégnek.

Díjhátralék kezelése követeléskezelővel

A 30 napon túli hátralékkal rendelkező felhasználói helyeket követeléskezelő munkatársunk keresi fel, aki jogosult az adóssal részletfizetési megállapodást kötni a hátralék rendezése érdekében.

Egyedi hőmennyiség-mérők leszerelése

Az egyedi fűtéssel rendelkező ügyfeleket levélben felszólítjuk, hogy megadott időn belül rendezzék a hátralékukat, ellenkező esetben a fűtési szolgáltatást megszüntetjük.
A nem fizető fogyasztók hőmennyiségmérőinek leszerelését saját dolgozóink végzik.

Fizetési meghagyás, végrehajtás kibocsátása

Ha a fenti intézkedések nem vezetnek eredményre fizetési meghagyást, majd végrehajtást bocsátunk ki.
Természetesen itt is van lehetőség részletfizetési megállapodás kötésére, a feltételekről a korábban említett „Méltányossági Ügyek Intézésének Szabályzata” rendelkezik.